Site icon

Dansk erhvervsfremstød til Nederlandene – grøn energi og digital sundhed

Kronprinsparret står i denne uge i spidsen for årets største officielle erhvervsfremstød, som går til Nederlandene. Landet står over for milliardinvesteringer i omstillingen til grøn energi og digitalisering af sundhedsvæsenet. Det åbner nye muligheder for de 29 danske virksomheder, der deltager i fremstødet. Delegationen møder både det nederlandske Kongepar og premierminister Mark Rutte.

I følge en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet mødes under overskriften ”Partnering for green and smart solutions” danske og nederlandske virksomheder, politikere og eksperter inden for energi og sundhed i disse dage i fire nederlandske byer for at dele løsninger på nogle af tidens største samfundsudfordringer: Grøn energiomstilling og et sundhedsvæsen under pres.

29 danske virksomheder med ekspertise inden for grønne løsninger, vind, power-to-x, og HealthTech er med i delegationen, der er anført af Kronprinsparret og sundhedsminister Magnus Heunicke.

Ved arrangementer i Haag, Rotterdam, Leiden og Delft promoverer besøget danske løsninger og innovation, som kan hjælpe Nederlandene i en ambitiøs omstilling. Den nederlandske regering har øremærket 30 mia. euro til grøn omstilling på klima og energiområdet.

Delegationen besøger blandt andet Europas største havn i Rotterdam, der er centrum for landing af offshore energi til hele Nord- og Vesteuropa.

Pres på sundhedsvæsenet

På sundhedsområdet har fremstødet fokus på intelligent sundhedspleje – MedTech og HealthTech – som blandt andet dækker over medicinsk teknologi og digitale sundhedsløsninger. Her deler Danmark og Nederlandene ambitionen om, at offentlig-private partnerskaber og innovativ brug af teknologi skal bidrage til at gøre vores sundhedsvæsener robuste.

”Ny teknologi er helt afgørende for at fremtidssikre sundhedsvæsenet, og både Nederlandene og Danmark står over for mange af de samme udfordringer med flere ældre og flere patienter med kroniske sygdomme. Danmark har stor ekspertise inden for digitalisering af sundhedsvæsenet, innovative sundhedsløsninger og sikker brug af sundhedsdata, og det er helt oplagt, at vi udveksler viden og erfaringer,” siger sundhedsminister Magnus Heunicke.

Grand Dinner med deltagelse af det nederlandske Kongepar

Der afholdes en Grand Dinner i Grote Kerk i Haag med deltagelse af både det danske og det nederlandske kongehus, ministre fra begge lande samt erhvervsfolk fra både Danmark og Nederlandene.

Erhvervsfremstødet er Kronprinsparrets første fælles, officielle fremstød efter tiden med COVID-19 rejserestriktioner. Det er arrangeret af Udenrigsministeriet, Ambassaden i Haag og erhvervsorganisationerne Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVDanmark og Danish Export, samt State of Green og Healtchcare Denmark.

Fakta om Nederlandene

Exit mobile version