En god bog om minoritetsældre og omsorg

Antallet af ældre med minoritetsbaggrund er støt stigende i Danmark. Nogle af disse ældre foretrækker at blive passet i eget hjem af familien frem for at benytte hjemmehjælp eller komme på plejehjem. I servicelovens § 94 giver mulighed for at udpege en hjælper til at udføre det arbejde, som den kommunale hjemmepleje ellers ville stå for. 

En god bog om minoritetsældre og omsorg Læs mere...